För prisuppgifter och storlekar maila: info@faragosbeauty.com